Přihláška a podmínky účasti na MM ČKNO 2023 v České Třebové

Uzávěrka: 4. 6. 2023

Startovné: 1 200 Kč

K přihlášce prosím přiložte:

  • Legitimaci člena ČKNO na rok 2023
  • Průkaz původu přihlášeného psa a výkonnostní průkaz psa (kde má záznam o splnění bodových limitů dle propozic a záznam o splnění zkoušky BH)
  • Foto do katalogu

Přihlášky včetně příloh zašlete elektronicky na e-mail: iveska@centrum.cz.

PŘÍHLÁŠKA SE PŘIJÍMÁ POUZE ELEKTRONICKY S NASKENOVANÝMI DOKUMENTY.

Přihláška a podmínky účasti ke stažení: