Dogdancing

Eva Jindrová

Master of Dogdancing 1.úrovně 2012  

+420 737 837 790

trenér
MČR Dogdancing 2012 3. MÍSTO
S Banji Star – Master of DD 1.úrovně

Domovská stránka DOG DANCING klubu ČR se nachází na adrese:
http://www.dogdancingclubcr.cz/

Co je dog dancing?

Dog dancing nebo-li tanec se psem je odvětví psích sportů, při kterém tým složený ze psa a psovoda předvádí předem připravenou sestavu cviků a triků na hudbu. Vznikl ve Velké Británii z klasické poslušnosti, do které byly postupně přidávány různé cviky dnešního Freestyle a kde byl také roku 2000 založen první DD klub vůbec Paws'n Music Association. Historie DD u nás v ČR je úzce spjata s prvním ročníkem psí taneční soutěže u nás, Dog Dancing Show Prague v Praze roku 2004.

Začátkem roku 2013 ale došlo asi k největší změně v historii DD vůbec a nově se po vzoru zahraničí závody pořádají pouze ve dvou divizích (HtM a F). Zkoušky zůstaly tak jako doposud.

Rozdělení do Divizí

  • A (Musical Dressage) – spočívá v plynulém pohybu psa přesně do rytmu hudby. Jsou zde poměrně složité cviky, pes musí být elegantní a ladný, to samé platí o psovodovi.
  • B (Heelwork to Music) – neboli práce u nohy na hudbu. Většina prvků předvedených v této divizi musí být provedena u nohy psovoda. Tato divize také vznikla jako první, z obedience.
  • C (Freestyle) – divácky nejoblíbenější divize. Vystoupení by mělo tvořit nějaký příběh či být postaveno na nějakém motivu.
  • D (Tanec se psem) – náročná divize, kde musí psovod tančit a přitom ovládat psa. Do této divize je potřeba spolehlivé a vyrovnané zvíře.

V DD je povolena celá škála pohybů od chůze u nohy, po otočky, slalom mezi nohama, couvání, podávání pacek, panáčkování, válení sudů, skákání přes ruce nebo nohy psovoda chůze po zadních nožkách. Fantazii se meze nekladou, vždy by ale měl být brán ohled na zdraví a možnosti psa.