Speciál Javorka + Senior Speciál

13. 05. 2023

rozhodčí: Petr Vyčítal, Iveta Skalická
kategorie: ZZO, ZZO1, ZZO2, UPR, SPR, Senior Speciál