Výběr mládeže pro Mezinárodní pohár mládeže ve stopách 19.6.2022

19. 06. 2022

Již dva roky se Komise mládeže ČKS, jejíž předsedkyní je naše členka Iveta Skalická, snaží uspořádat MS mládeže a juniorů ve stopách. Předcházelo tomu dlouhé jednání s pracovní komisí FCI, pod níž by tato akce spadala. Z české strany bylo vše pečlivě připraveno, předloženy propozice s věkovými i závodními kategoriemi i forma účasti. Rovněž termín a pořadatelské místo.

Pro tuto první světovou akci mládeže bylo třeba vybrat reprezentanty za ČR. Uspořádání se ujala naše ZKO. Využili jsme netradiční termín námi pořádaného MR IGP (čtvrtek – sobota) a na volnou neděli naplánovali tento výběr.  Velice vstříc nám vyšel pan Luboš Jánský, který tak strávil nejenom 3 dny posuzování MR IGP3, ale ochotně přijal i posuzování této akce. A nelze než konstatovat, že to byla skvělá volba. Pan Jánský velice citlivě zhodnotil jednotlivé výkony, nejenom bodově, ale rovněž po stránce výcvikové – zhodnotil přednosti týmů i nácvikové chyby, takže nakonec o postupu nerozhodoval bodový výsledek, ale celkový pohled na vypracování stopy a přístupu k předvedení.

To samé musíme říci i o kladeči panu Antonínu Junovi. I ten se po třídenním maratonu na MR ochotně ujal kladení stop typu FH1. Druhým kladečem byla Jana Lexová, stopy křížila Maruška Stráníková. Celou akci organizačně zajistila Iveta Skalická a Karel Mellar.

Pro naši ZKO byla akce úspěšná nejenom pořadatelky, ale i po stránce závodní.  Akce se zúčastnila i naše Karolína Hyláková s Indianem Slezský hrádek. Loňská mistryně mládeže ve stopách akci absolvovala tréninkově, postup měla díky titulu zajištěn. A podle závěrečného hodnocení rozhodčího za téměř bezchybnou práci jako jediná ze všech zúčastněných obdržela známku Velmi dobrá – a to s přihlédnutím k vysokému věku psa i k náročné stopě FH1 bylo velkým úspěchem.

Závěr je ovšem trochu smutnější. Přesto, že se ČKS velmi snažilo akci uspořádat, FCI bohužel neakceptovalo naše návrhy založené na dlouhodobé zkušenosti ČR s vrcholovou činností mládeže - náš stát je v FCI jediný, který sdružuje mladé psovody a vede je až na absolutní soutěžní vrchol.

Soutěžní podmínky Komise FCI, které vůbec neodpovídaly možnostem mladých závodníků, odkázaly celou akci k zániku ještě dříve, než vůbec mohla začít.

Je nám z toho smutno a rovněž líto všech, kteří se na celé náročné přípravě podíleli i těch, kteří se snažili naši republiku reprezentovat.